O Mnie

Dariusz Zbigniew Zagdański  -  urodziłem się 09.05.1970r. w Zamościu. Bezpartyjny. Jestem żonaty, mieszkam w  Zamościu. Jestem absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Wydziału Nauk Społecznych – Socjolog Resocjalizacji oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalizacja Prawo Karne Wykonawcze.

Od wielu lat jestem zaangażowany w działalność społeczną i samorządową. Współpracuję z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny, której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego regionu. Specjalista Partnerstwa Lokalnego - ukończone Międzynarodowe Centrum Partnerstwa "Partners Network" w Krakowie. Zainicjowałem podjęcie przez władze miasta Zamościa uchwały na rzecz idei budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. Jestem głównym wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość, przyjętego uchwałą Rady Miasta w miesiącu maju 2014 roku. Od kilkunastu lat działam społecznie w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn im. Brata Alberta w Zamościu, a od miesiąca czerwca 2014 roku pełnię funkcję v-ce Prezesa. Należę do Zamojskiego Towarzystwa Turystyki Górskiej.

W latach 2006 - 2014 byłem Radnym Rady Miejskiej w Zamościu. Od 2009 r. do 2010 r. pełniłem funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Obdarzony zaufaniem wyborców, w 2014 roku ponownie zostałem Radnym Miejskim. Od miesiąca listopada 2015 r. pełnię funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zamość. Aktywnie działam na rzecz rozwoju samorządu, a także podmiotów ekonomii społecznej.

Zawodowo pracuję jako Kurator Sądowy d.s. Dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Zamościu. Przez wiele lat prowadziłem zajęcia dla studentów w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu na Wydziale Fizjoterapii i Pedagogiki. Dziś moi studenci, to pracownicy m.in. sądownictwa, policji, zakładów karnych, samorządów, jednostek pomocy społecznej, służby zdrowia, a także jednostek oświatowych.

 

 

Dariusz Zbigniew Zagdański